Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89
maagdaaa
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilence89 silence89
maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

January 23 2018

5779 32a4 390
maagdaaa
2942 8dfa 390
Reposted fromsavatage savatage viapsychoviolet psychoviolet
maagdaaa
maagdaaa
maagdaaa
3570 23d2 390
Reposted fromabsolem absolem viasilence89 silence89
2780 a722 390
Reposted frombrumous brumous viaIriss Iriss
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

maagdaaa
0441 8d21 390
maagdaaa
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
maagdaaa
2459 ae68 390
Reposted fromonlyman onlyman viasilence89 silence89

January 07 2018

maagdaaa
Reposted frombluuu bluuu viasilence89 silence89
maagdaaa
7478 d7d8 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaoxygenium oxygenium

December 28 2017

maagdaaa
9657 367e 390
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viadobby dobby
maagdaaa
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viadobby dobby
maagdaaa
2182 ef4a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl