Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

maagdaaa
maagdaaa
maagdaaa
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium
maagdaaa
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viaoxygenium oxygenium

December 26 2017

maagdaaa
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
Reposted fromoiv13 oiv13 viaaalickaa aalickaa

December 25 2017

maagdaaa
0068 f90f 390
Reposted fromursa-major ursa-major viasilence89 silence89
maagdaaa
3526 6a3a 390
maagdaaa
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
maagdaaa
maagdaaa
0177 97bc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
maagdaaa
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
maagdaaa
0168 7f87 390

December 18 2017

maagdaaa
1488 b7c9 390
Reposted fromsilence89 silence89
It is no bad thing to celebrate a simple life.
— J. R. R. Tolkien, The Fellowship of the Ring. (via starksren)
Reposted fromabsolem absolem viaamebocyt amebocyt

November 27 2017

maagdaaa
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir viasilence89 silence89

November 21 2017

maagdaaa
4422 7d03 390
Reposted fromzciach zciach viasilence89 silence89

October 25 2017

maagdaaa
maagdaaa

October 23 2017

maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89

October 18 2017

maagdaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl