Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

maagdaaa
1565 82f4 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasilence89 silence89
maagdaaa
4755 24e8 390
Reposted fromsarazation sarazation viakropq kropq
maagdaaa
7535 6f66 390

August 31 2017

maagdaaa
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon viarawwwr rawwwr
maagdaaa
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarawwwr rawwwr
maagdaaa
maagdaaa
7775 7fef 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium

August 28 2017

6633 b5b4 390
maagdaaa
Umrę Ci kiedyś,  Oczy mi zamkniesz. I wtedy - swoje Smutne, zdziwione, Bardzo otworzysz.
— Julian Tuwim
maagdaaa
maagdaaa
6906 9d50 390
maagdaaa

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamojanazawsze mojanazawsze
maagdaaa
Reposted fromtwice twice viasilence89 silence89

August 27 2017

maagdaaa
9428 28ca 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
5740 f79e 390

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

maagdaaa
maagdaaa
7731 1c66 390
Reposted fromdailylife dailylife viapsychoviolet psychoviolet
maagdaaa
maagdaaa

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaoxygenium oxygenium

August 20 2017

maagdaaa
Reposted frombaskua baskua viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl