Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

maagdaaa
5787 c24c 390
Reposted fromxopolly xopolly viaoxygenium oxygenium
maagdaaa
7956 f3b0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaForestMan ForestMan
maagdaaa
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakropq kropq
maagdaaa
Reposted frombluuu bluuu viapeasorela peasorela
maagdaaa
maagdaaa
1133 4069 390
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
maagdaaa
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoxygenium oxygenium
maagdaaa
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
maagdaaa
maagdaaa
maagdaaa
3737 3a43 390
Reposted frompiehus piehus viaoxygenium oxygenium
maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme
maagdaaa
1177 53d3 390
Reposted frompesy pesy viapeasorela peasorela
maagdaaa

November 09 2018

maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme
maagdaaa
2333 f77a 390
Reposted fromdailylife dailylife viakropq kropq
maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme
maagdaaa
2586 d349 390
maagdaaa
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viapeasorela peasorela

October 06 2018

maagdaaa
2717 f7ba 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl