Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

maagdaaa
6936 b787 390
Reposted fromparafina parafina viaMaryiczary Maryiczary
maagdaaa
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viaMaryiczary Maryiczary
maagdaaa
2947 94e7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

February 06 2018

maagdaaa
maagdaaa
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viasilence89 silence89
maagdaaa
0348 feb5 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasilence89 silence89
maagdaaa

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
Reposted frometerycznie eterycznie viaamebocyt amebocyt

February 02 2018

maagdaaa
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viasilence89 silence89

January 28 2018

maagdaaa
4915 ef45 390
Reposted fromfeliscatus feliscatus viaapatyczna apatyczna
maagdaaa
maagdaaa
3932 61c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaapatyczna apatyczna
maagdaaa
photo; bernard winter
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaoxygenium oxygenium

January 27 2018

maagdaaa
maagdaaa
8620 bc9f 390
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
1061 1ccd 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaAmericanlover Americanlover
maagdaaa
2657 b8d3 390
maagdaaa
maagdaaa
maagdaaa
8850 909d 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaAmericanlover Americanlover

January 26 2018

maagdaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl