Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme
maagdaaa
2333 f77a 390
Reposted fromdailylife dailylife viakropq kropq
maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme
maagdaaa
2586 d349 390
maagdaaa
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viapeasorela peasorela

October 06 2018

maagdaaa
2717 f7ba 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme
maagdaaa
7849 e68a 390
Reposted fromdaelmo daelmo viapsychoviolet psychoviolet
maagdaaa
1761 b087 390
Reposted fromretaliate retaliate viapsychoviolet psychoviolet
maagdaaa
9478 fee7 390
maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme
maagdaaa
maagdaaa
4127 57f4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
maagdaaa
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaaalickaa aalickaa

September 21 2018

maagdaaa
1729 07b3 390
Reposted fromursa-major ursa-major viakropq kropq
maagdaaa
Reposted fromdimer dimer viaoxygenium oxygenium

August 20 2018

maagdaaa
6787 4f54 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaoxygenium oxygenium
maagdaaa
4418 a6cf 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaoxygenium oxygenium
maagdaaa
maagdaaa
placidity
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaaalickaa aalickaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl