Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

maagdaaa
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viasilence89 silence89

May 20 2017

maagdaaa
4448 9be1 390
Reposted frombojabiegne bojabiegne viasilence89 silence89

May 19 2017

maagdaaa
3325 6fad 390
Reposted fromheroes heroes viasilence89 silence89

May 15 2017

maagdaaa
3084 bdd0 390
Reposted fromtichga tichga viasilence89 silence89
maagdaaa
4027 78a0 390
Borszewicz.
maagdaaa
5144 e96e 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamruugaa mruugaa
maagdaaa
8098 2e63 390

May 11 2017

maagdaaa
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

May 10 2017

maagdaaa
1041 8edf 390
maagdaaa
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

May 02 2017

maagdaaa
5862 188c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89

April 23 2017

maagdaaa
8038 ebf2 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamruugaa mruugaa
maagdaaa
(...) bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
maagdaaa
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89

April 19 2017

maagdaaa
maagdaaa
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl viaa-antimatter a-antimatter
maagdaaa
0644 6831 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
maagdaaa
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viasilence89 silence89

April 15 2017

2365 ea82 390
Reposted fromfreakish freakish viapsychoviolet psychoviolet
maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl