Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

maagdaaa
Wiesz, ja dla niej chciałem to wszystko zrobić. Chciałem żyć, zbudować dom i domek w lesie, założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu, dobrach materialnych, fejmie w internetach. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi, obok niej. Żeby mieć pasje, żeby do pasji mieć motywację którą widzę w niej. Żeby móc budzić się obok niej, zrobić jej kawę i iść na spacer z królikiem. Bo ludziom wydaje się, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością, każdym jej uśmiechem, a kiedy uda ci się do niego doprowadzić, traktować to jako największy sukces. Tak samo traktować każdy jej sukces na który nie miałeś wpływu i być oparciem w porażce. To wielka sprawa, wielki sukces istnienia, dla kogoś. Mieć dla kogo. Jeszcze większy kiedy ten ktoś ci to odwzajemni. Szkoda, że mi się nie udało, że nie potrafiłem być dobrym człowiekiem, straciłem jedynego człowieka na którym w życiu mi zależało, z własnej kurwa głupoty. Nie róbcie tak. Dobranoc.
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
maagdaaa
9134 f5a2 390
Reposted fromintrigante intrigante viaoxygenium oxygenium
maagdaaa

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka
maagdaaa
maagdaaa
maagdaaa
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viasilence89 silence89
maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme

June 10 2018

2451 a555 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafrenulum frenulum
maagdaaa
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
maagdaaa
5298 ae38 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
maagdaaa

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaoxygenium oxygenium
maagdaaa
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaoxygenium oxygenium

June 08 2018

maagdaaa
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapeasorela peasorela

June 07 2018

maagdaaa
3466 8ddf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow

June 06 2018

maagdaaa
Nagle zdała sobie sprawę, że można utracić z kimś kontakt całkiem niespostrzeżenie, dosłownie w mgnieniu oka.
— Jodi Picoult
maagdaaa
7094 d870 390
Reposted fromundertow undertow viasilence89 silence89
8613 0665 390
Reposted fromerial erial viasilence89 silence89
maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme
maagdaaa
8346 e3da 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
maagdaaa
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viaaalickaa aalickaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl