Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

maagdaaa
7490 e84b 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaoxygenium oxygenium

October 07 2017

maagdaaa
Zdarzają się takie momenty w podróży, które nie tylko pamięta się do końca życia, ale i przeżywa ciągle na nowo. Krótkie i ulotne chwile niebycia sobą, a bycia gdzieś daleko, kiedy udaje się dotknąć świata naprawdę.
— t.michniewicz - "GORĄCZKA w świecie poszukiwaczy skarbów"
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaoxygenium oxygenium

September 25 2017

maagdaaa
1538 6e31 390
Reposted fromscorpix scorpix viapsychoviolet psychoviolet
maagdaaa

September 17 2017

maagdaaa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamruugaa mruugaa
maagdaaa
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viamruugaa mruugaa
maagdaaa
7180 4cbf 390
maagdaaa
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viasilence89 silence89

September 15 2017

maagdaaa

September 14 2017

maagdaaa
6327 7c5c 390
Reposted fromwestwood westwood viaoxygenium oxygenium

September 04 2017

maagdaaa
Reposted frombaskua baskua viafelicka felicka
maagdaaa
0166 ea81 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viasilence89 silence89
maagdaaa
9535 d8d0 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasilence89 silence89

September 03 2017

maagdaaa
maagdaaa
3181 e63b 390
Reposted from0 0 viasilence89 silence89

September 02 2017

maagdaaa
7578 8180 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
maagdaaa
9565 d452 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
maagdaaa
Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viasilence89 silence89
maagdaaa
6467 97e4 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl